Grunnvann i Ballangen kommune

Ballangen kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har prioritert ett sted hvor muligheter for grunnvannsforsyning onskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. Muligheten for grunnvannsforsyning til det priotiterte stedet klassifiseres i henhold til god, mulig og dårlig. For det prioriterte stedet i Ballangen kommune er konklusjonen: Ytre Efjord: Mulig. Området er ikke befart. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunnvann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.030
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland