Grunnvann i Austevoll kommune

Austevoll kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene på Møkster, Litla Kalsøy, Stora Kalsøy og Hundvåkøy er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter. Områdene er pekt ut av Austevoll kommune, og vurderingene av grunnvannsmulighetene er gjort i forhold til oppgitte vannbehov fra kommunen. Som grunnlag for beregning av vannbehovene er det brukt et vannforbruk på 350 liter/person/døgn. Mulig- hetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte områdene er karakterisert slik: Møkster: mulig i fjell, Litla Kalsøy: dårlig, Stora Kalsøy: Dårlig Hundvåkøy: dårlig. Sikre konklusjoner for områder karakterisert som "mulig i fjell" forutsetter prøveboring/prøvepumping. En prøvebrønn i fjell kan eventuelt senere etableres som produksjonsbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.131
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland