Grunnvann i Audnedal kommune

Audnedal er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i Audnedal kommune. Rapporten konkluderer med at mulighetene for å dekke vannbehovet for Viblemo synes å være gode ved vannuttak fra løsmasser. Kommunen har fra tidligere flere større grunnvannsanlegg.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.076
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder