Grunnvann i Åseral kommune

Åseral er en B-kommune i programmet "Grunnvann i Norge". Dette innebærer vanligvis ikke feltundersøkelser, men vurdering av data som allerede fore- ligger. Det er imidlertid foretatt feltbefaring i to av de prioriterte om- rådene i Åseal kommune. Konklusjonen er at for å dekke vannbehovet innen de prioriterte områdene synes det mest realistisk å opprette et fellesvann- verk basert på overflatevann.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.075
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder