Grunnvann i Andøy kommune

Andøy kommune er en B-kommune. Det vil si at vurderingen er basert på studier av eksisterende geologiske kart og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Kommunen har ikke prioritert noen steder, men har foreslått at tidligere undersøkelser som er gjort i kommunen blir sammen- stilt. Alle opplysninger bygger derfor på tidligere rapporter i forbindelse med vurderinger av muligheter for vannforsyning basert på grunnvann. Vann- behovet er beregnet etter antatt personforbruk på 350 liter/døgn. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de prioriterte stedene i god, mulig og dårlig. For de prioriterte stedene i Andøy kommune er konklu- sjonen Stave: God, Bø: Mulig, Skogvoll: God, Forfjorden: Mulig, Nøss: Mulig. En nærmere hydrogeologisk undersøkelse vil kunne fastslå om grunn- vann virkelig kan utnyttes til vannforsyning innen områdene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.037
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland