Grunnvann i Alvdal kommune.

Alvdal kommune har prioritert ett område hvor muligheter for grunnvanns- forsyning ønskes vurdert. Vannbehovet er beregnet etter 350 liter/person/døgn. Alvdal kommune er en A-kommune. Det vil si at vurderingene er basert på oversiktsbefaringer og gjennomgang av tilgjengelig bakgrunnsmateriale. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til det prioriterte området i god, mulig og dårlig. Vurdering av grunnvannsmuligheter for det prioriterte stedet har gitt som resultat: Alvdal - god.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.031
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark