Grunnvann Drivenesøya. Videre utbygging av grunnvannsanlegget.

Omfatter undersøkelser i forbindelse med utbygging av grunnvannsanlegget på Drivenesøya. Ved stor belastning har det vist seg et økende innhold av klorid fra dypereliggende soner i avsetningen.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
O-81024
Page number:
9
Document type:
Rapport
Fylke:
Aust-Agder