Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Tolkning av borehullslogging og vannanalyser

NGU har i samarbeid med Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller ved Raudsand. Det er utført geofysiske målinger fra helikopter og tolkninger av resultatene. Det er senere boret i alt fem brønner og foretatt geofysiske og hydrogeologiske undersøkelser av disse.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.024
Page number:
62
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport