Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind.Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi. Statusrapport pr. 01.07.1988.

Rapporten presenterer status for grunnundersøkelsene ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi pr. 1. juli 1988.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.137
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold