Grunnundersøkelser ved Borregaard Ind. Ltd's klorkalifabrikk og Opsund deponi. Kvikksølv-innhold i grunnvann ved klorkalifabrikken

Data om innhold av Hg i grunnvann på kloralkalifabrikken blir presentert.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.205
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Østfold