Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i Nordreisa kommune

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms fyljesjommune og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukk- databasen, samt en vurdering av sand, grus- og pukkforeomstene i Nordreisa kommune. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er tidligere utarbeidet ressursregnskaå som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal og regional forsynings- sammenheng og for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2001.030
Page number:
54
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms