Grunnlag for forvaltningsplan for sand, grus og pukk i kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i Troms fylke.

Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Troms og Norges geologiske undersøkelse er det foretatt en oppdatering og ajourføring av Grus- og Pukkregisteret samt en vurdering av sand-, grus- og pukkforekomstene for kommunene Tromsø, Karlsøy og Balsfjord. Forekomstene er blitt vurdert med hensyn til kvalitet og egenskaper for bruk som tilslag til veg- og betongformål. Det er også utarbeidet ressursregnskap som viser uttak og forbruk av byggeråstoffene sand, grus og pukk for 1997. Formålet med prosjektet har vært å foreta en klassifisering av disse forekomstene etter hvor viktige de er i en lokal og regional forsyningssammenheng og for å gi planleggerne et bedre grunnlag i forvaltningen av disse ressursene. Undersøkelsene viser at sand og grusforekomstene Fornesse, Hjellnes og Kattfjord Grustak sammen med pukkforekomsten Bergneset de viktigste. Stormoen leverer masser også utenfor kommunen. Karlsøy kommune har ingen store sand- og grusforekomster, men flere mindre som er viktige til lokalt bruk. Praktisk uttakbart volum og tall fra ressursregnskapet viser at Tromsø og Balsfjord vil være selvforsynt med byggeråstoffer i mange år. Karlsøy kommune er også selvforsynt med masser til de fleste lokale formål, men må belage seg på import av masse til høyverdige formål.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.113
Page number:
100
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms