Grunnboringsregister for Nord-Trøndelag og Fosen

Sommeren 1989 ble borarkivene til geokonsulentene i Trøndelag og vegkontoret i Nord-Trøndelag gjennomgått. Alle rapportreferanser tilknyttet Nord-Trøndelag og Fosen ble samlet i en database,som i tilllegg inneholder lokalisering av borpunkter (UTM-ref), opplysninger om metode (boring/geofysikk), type registrering og klassifisering i grupper. Ved utgangen av 1989 inneholder databasen ca. 1000 referanser. Opplysninger/ utskrift kan fås ved henvendelse til NGU eller Fylkesgeologene i de respektive fylker.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
89.159
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport