Grunnboringer Sykehuset Bodø.

Oppdraget hadde karakter av grunnboring og gikk ut på å bestemme løsdekkets mektighet i det område hvor den såkalte "Nordblokken" var prosjektert. Hvert hull skulle bores minst 2 meter ned i fast fjell. Det ble boret 8 hull med en samlet borlengde 67,05 meter fordelt på 51,95 meter overdekke og 15,10 meter fjell.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
523
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland