Grongprosjektet geokjemiske undersøkelser, høye verdier av Cu, Zn, Pb og Ni.

Rapporten inneholder kart over de høyeste anomalier på kobber, bly og sink i bekkesedimenter fra Grong-feltet.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1166
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport