Gravimetriske Bougueranomalikart, Finnmark

Rapporten presenterer 3 gravimetriske Bougueranomalikart i farger over Finnmark: Finnmark M 1:500 000, Finnmarksvidda M. 1.250 000 og Seiland M. 1:250 000. Kartene er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og er basert på observasjoner utført til og med 1988 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse, Lønne og Sellevoll, Brooks og Chroston, et samarbeidsprosjekt mellom Norges geografiske oppmåling, Norges Teknisk-naturvitenskapelige Forskningsråd og U.S. Defence Mapping Agency. Anomaliverdiene er gitt i IGSN 71 systemet, tymgdeformel 1980. Rapporten gjengir de tre kartene nedfotografert til A4 format. Kartene kan imidlertid bestilles fra NGU, pris kr. 500.- pr. stk.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
88.187
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark Troms