Gravimetrisk Bougueranomalikart, Finnmark, M 1:500 000.

Rapporten presenterer et gravimetrisk Bougueranomalikart i farger over Finnmark i målestokk 1:500 000. Kartet er fremstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med 1985 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse, Lønne og Sellevoll, Brooks og Chroston, et samarbeidsprosjekt mellom Norges geografiske oppmåling, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd og U. S. Defence Mapping Agency. Anomaliverdiene er gitt i IGSN 71 systemet, tyngdeformel 1980. NGU er i gang med å øke måletettheten, og kartet vil bli oppdatert etter hvert som materialet øker.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
85.219
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark Troms