Gravimetrisk Bougueranomalikart, Finnmark, M 1:500 000.

Rapporten omfatter alle kommuner i Finnmark. Kartet er framstilt ved hjelp av Applicon rasterplotter, og det er basert på observasjoner utført til og med 1986 av Norges geografiske oppmåling, Norges geologiske undersøkelse, Lønne og Sellevoll, Brooks og Chroston, et samarbeidsprosjekt mellom Norges geografiske oppmåling, Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Forskningsråd og U.S. Defence Mapping Agency. Anomaliverdien er gitt i IGSN 71 systemet, tyngdeformel 1980. NGU er i gang med å øke måletettheten, og kartet vil bli oppdatert etter hvert som materialet øker. Kartet kan bestilles ved NGU.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
87.024
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark Troms