Gravimetri for kartlegging av løsmassemektigheter i Verdalen

Forkortet: Den gravimetriske undersøkelsen er avgrenset til de nedre ca. 14 km av Verdalen dvs. fra Trondheimsfjorden og opp mot Vuku. Målingene omfatter 490 observasjons punkter, hvorav 452 er fordelt langs 6 profiler på tvers av dalen. Bouguerano- malier er beregnet og framstilt som farge/kotekart. Det er utført modell- beregninger av løssmassemektighet og fjelloverflatens forløp langs profilene. Ut fra profiltolkningene er det sammenstilt et tolkningskart som viser fjell- overflatens morfologi under løssmassene i dalføret.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.295
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport