Gradient analyse av Askøy kommune

På oppdrag fra Askøy kommune har NGU utført en gradientanalyse, gjort en kort befaring og gitt generelle råd om hvordan kommunen bør arbeide med problemstillinger knyttet til skredfare. De vedlagte kartene (på CD) viser kun hvor bratte skråningnene er og fremstiller ikke skredfare. Helningsklassene som er benyttet her er 27-30 grader, 30-38 grader, 38-45 grader og større enn 45 grader. To lokaliteter er beskrevet som eksempler på en førstehånds vurdering av terrengmessige og geologiske forhold. Det foreslås at kommunens videre arbeid med skredfarevurderinger deles inn i følgende tre faser: Fase I: Grovkartlegging - påvisning av områder med potensiell skredfare Fase II: Detaljert beregning av faktisk farenivå Fase III: Sikring, infomrasjon og dataforvaltning

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2006.079
Page number:
7 s.
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland