Gråsteinen 9: Ranas fjell og gruver - En beskrivelse av berggrunnen på kartbladene Mo i Rana og Storforshei

Rana-distriktet har fra gammelt av vært kjent som et geologisk spennende område med mineralske ressurser av mange slag. Bergverksdriften har lange tradisjoner her og har gitt levebrød til mange opp igjennom tidene. Helt fra 1600-tallet, da smeden Bertel på Brennåsen fant sølvholdig blyglans på Mofjellet, kjenner man til gruvevirksomhet i Rana. Fremdeles spiller gruvedriften en sentral rolle i Ranasamfunnet.

Berggrunnen i Rana byr ikke bare på mineral-ressurser. De kjente kalksteinsgrottene i området er et annet kjennetegn. Denne utgaven av Gråsteinen gir et innblikk i geologiske hendelser som gjennom millioner av år har dannet bergartene og utformet landskapet ranaværingene lever i. Heftet er bygd opp som en beskrivelse av de to vedlagte berggrunnskartene Mo i Rana og Storforshei i målestokk 1:50 000. Det inneholder også beskrivelse av tre geologiturer som presenterer et tverrsnitt av Ranas geologi for de som ønsker seg litt hjelp til å ta den nærmere i øyesyn. Heftet er skrevet av geologene Svein Gjelle fra NGU og Ulrik Søvegjarto, sistnevnte bosatt i Rana.

Bestill publikasjonen her

This publication is not available for download.

Document type:
NGU Bok