Gråsteinen 7: Bruddsoner i fjell - oppbygning og definisjoner

Presise og entydige definisjoner av sprekker i fjell har både praktisk og økonomisk betydning for store konstruksjonsarbeider, for grunnvann og grunnvarme, og for forekomster av naturstein og pukk.

Gråsteinen 7 rydder opp i begrepsflora og gir svar på alt som har med sprekker i fjell:

  • Bør det boltes eller sprøytes ved sikring av konstruksjonsarbeider i fjell?
  • Hvor mye masse bør injiseres?
  • Hvor kan det bli blokkfall?
  • Kan grunnvannsspeilet bli påvirket av tunneldrift?
  • Hvor bør brønnene bores?

Bestill publikasjonen her

 

Download publication

Document type:
NGU Bok