Gråsteinen 4: Geologiske severdigheter i Alvdal

Geologiske severdigheter langs bil- og sykkelstier og turstier i Alvdal. Med kvartærgeologisk kommunekart i M 1:60 000.
Alvdal er en kommune karakterisert av store fjellområder med daler som skjærer 2-300 meter ned i landskapet, og høye topper som rager til værs. Fjellområdene er dekket av morene fra isen som dekket hele Nord-Europa under siste istid, mens dalene har grov og fin sand som er avsatt fra breelver, i bresjøer og fra elver. Det kvartærgeologiske kartet viser resultatene av de geologiske prosesser som har virket i perioden som startet for 1.8 millioner år siden og fram til i dag.

Heftet er delt i to hovedtema. Det ene handler om de geologiske prosessene, den andre inneholder forslag til turer man kan ta med bil, sykkel eller til fots

Bestill publikasjonen her

This publication is not available for download.

Document type:
NGU Bok