Gråsteinen 11: Rallarvegen - geologi og landformer

Korleis har det storslagne landskapet langs Rallarvegen fått si form?
Vi inviterer deg med i tidsmaskina til å sjå korleis is, eld og vatn har bygd opp og rive ned landskapet til den forma det har i dag.
Geologer har brukt spor i terrenget til å tolke korleis landskapet blei danna. Desse spora kan du sjå og kanskje tyde frå sykkelsetet.
Boka er utgjeve av Skald forlag.

Bestilling  
Skald forlag

This publication is not available for download.

ISBN:
ISBN 82-7959-076-5
Document type:
NGU Bok