Gitterbundete sporelementer i kvarts fra pegmatitter, hydrothermale ganger, kvartsitter og granitter i Sør-Norge

Forkortet Rapporten gir resultatene av kvartsundersøkelser i Sør-Norge i 2003. Det er i alt innsamlet 223 prøver av kvarts fra 95 separate pegmatittkropper, 25 forekomster av hydrotermal kvarts, 2 granitter og 10 enheter av kvartsitter. Prøvetakingslokalitetene er undersøkt geologisk og mineralogisk. Det er totalt utført 612 LA-ICMP-MS analyser av gitterbundete sporelementer i kvarts fra de befarte forekomstene og 54 analyser av utplukkete kvartskorn fra magnet- og/eller syrebehandlete flotasjonskonsentrater fremstilt hos NCM på Glamsland fra 7 store prøver av megmatittisk kvarts og kvartsitt. 17 prøver av K-feltspat (10) og plagioklas (7) er innsamlet fra 10 forekomster på Sørlandet og 1 på Vestlandet. Disse er analysert med XRF. En sammenlikning er foretatt mellom XRF, ICP-MS og LA-ICP-MS analyser er gjort på 7 forskjellige magnet- og eller syrebehandlete flotasjonskonsentrater. Det er relativt god overensstemmelse mellom resultatene av de enkelte metodene.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2004.020
Page number:
49
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport