GiN-programmet i Vest-Agder. Vannforsyning i Homstean i Vennesla kommune.

Undersøkelsesboringer som ble gjennomført på Homstean i Vennesla kommune i forbindelse med GiN-programmet i Vest-Agder, viser gode muligheter for å dekke vannbehovet med grunnvann fra rørbrønn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.148
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Vest-Agder