Georadarundersøkelser på Kilemoen, Ringerike kommune

Som en del av oppdateringen av de største grusavsetningene i Ringerike kommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Svelviksand AS har utført georadarmålinger på der sand- og grusforekomst på Kilemoen i Hønefoss kommune.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.039
Page number:
20
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Småoppdrag byggeråstoffer 2016-2020, Svelviksand
Project nr:
337108
Fylke:
Buskerud