Georadarundersøkelser i Hol kommune, Buskerud.

I et samarbeid med Hol kommune er det utført georadarmålinger ved 5 lokali- teter i kommunen. Hensikten var dels å kartlegge mektighet av aquifer (Smestad) og dels dyp til fjell. Ved Smestad indikeres reduksjon i aquiferens mektighet når en beveger seg bort fra Holsfjorden. Ved lokalitetene Slåtta- gutu, Tuftelia og Øvre Hol indikeres variasjoner i løsmassens mektighet, men på grunn av uheldig frekvens på antenne og ugunstig geologi er tolkningene usikre og må etterprøves med sonderboringer. Ved Hol Kyrkje ga georadarmål- ingene ingen informasjon.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
92.114
Page number:
18
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Buskerud