Georadarundersøkelser i Alteidet og Kvænangsbotn, Kvænangen kommune, Troms

Det har i september 2013 blitt gjennomført georadarundersøkelser ved Alteidet og Kvænangsbotn i Kvænangen kommune i forbindelse med kartlegging av grunnvannspotensialet her. Tre profillinjer ble målt i et område med breelvavsetninger i Alteidet. Fem profillinjer ble innsamlet i Kvænangsbotn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.004
Page number:
15
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Små oppdrag Grunnvann
Project nr:
337800
Fylke:
Troms