Georadarmålinger ved Rondvassbu, Sel kommune

NGU gjennomførte i 2008 et prosjekt ved Rondvassbu for å belyse avsmeltingsforløpet ved slutten av siste istid og klimaendringene som fulgte. Det ble da utført georadarmålinger over søndre del av Rondvatnet og over elveviften avsatt fra vest ved sørenden av vatnet. Georadarmålingene på Rondvatnet ble utført for å kartlegge vanndyp og bunnforhold egnet for kjerneprøvetaking, men også for vurdering av løsmassefordeling og løsmassetykkelse. Georadarmålingene på elveviften ble utført for å kartlegge lagdeling, strukturer og tykkelse på løsmasseavsetningene i og under viften. Denne rapporten er begrenset til en dokumentasjon av georadamålingene med en beskrivelse av hva disse målingene har gitt av informasjon. Målingene omfatter 12 profiler med samlet lengde 2,68 km.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2014.055
Page number:
11+kart
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Publisering av eldre data
Project nr:
358000
Fylke:
Oppland