Georadarmålinger ved Kvesetenga, Flisa.

I et samarbeid med JORDFORSK har NGU utført ca. 2.5 km profilering med geo- radar på Kvesetenga ved Flisa. Hensikten med dette var å se om metoden kunne gi informasjon om løsmassenes oppbygging i området. Maksimal penetrasjon ved målingene var opp mot ca. 18 meter. På en nedre terrasse nede ved Glomma var penetrasjonen meget lav. De fleste påviste reflektorer er nær horisontale. Profilering over et myrområde har gitt en skarp avtegning av myrbunn fra 0 til ca. 5,5 meters dyp.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
91.255
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hedmark