Georadarmålinger utført i forbindelse med hydrogeologiske undersøkelser ved Lesja i Oppland.

Georadarmålinger er utført i fem områder ved Lesja, Oppland. I fire områder var hensikten å undersøke mulighetene for uttak av grunnvann ved å anvise lokaliteter for videre undersøkelser i form av boringer. I ett av områdene (Budalen avfallsplass) var hensikten med målingene å forsøke å få kartlagt dyp til grunnvannsspeil, fjell og eventuelle ledehorisonter for sigevann fra avfallsplass for å vurdere avrenningsforløp. Forkortet.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
96.143
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland