Georadarmålinger nord for Ramsa på Andøya

Fra IKU, Avdeling for petroleumsgeologi har NGU fått i oppdrag å utføre geo- radarmålinger på Andøya i et avgrenset område nord for Ramsa. Formålet med georadarundersøkelsen var å kartlegge forløpet av fjelloverflaten, løsmasse- tykkelser og variasjoner i løsmassetype i forbindelse med planlegging av refleksjonsseismiske undersøkelser og etterfølgende geologisk kjerneboring.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.039
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland