Geologiske vurderinger i forbindelse med utbygging av grunnvannsverk, Morgedal, Kviteseid kommune

Etter forespørsel fra Kviteseid kommune, som prosjekterer et nytt grunnvanns- verk i Morgedal, er det foretatt en berggrunnsgeologisk vurdering om å sprenge ut høydebassenget i fjell.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
94.038
Page number:
4
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Telemark