Geologiske undersøkelser i området Selbustrand - Mostadmarka.

Rsultatene av undersøkelsene foreligger i NGU Publikasjon nr. 232: "Geologi of the Mostadmarka and Selbustrand Area." Publikasjonen omhandler også undersøkelsene under oppdragene nr. 255 og nr. 287.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
236
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport