Geologiske undersøkelser i Gisnadalen i 2015 og 2016

Norges geologiske undersøkelse ble høsten 2014 kontaktet av gullvaskerne Ove Jensen og Mattias Kristiansen angående nye funn av gullkorn, som veide opp til 17,1 g i løsmassene langs elva Gisna på grensen mellom Rennebu og Oppdal kommune i Sør-Trøndelag. Etter en kort befaring samme høst ble det bestemt at geologiske undersøkelser skulle gjennomføres i samarbeid mellom NGU og gullvaskerne sommeren 2015 for å få fram et bedre grunnlag for å lete etter en eller flere mulige kilder til de gullkornene som var påvist. Løsmassegeologiske undersøkelser, inkludert traktorgraving i flere groper i elveskråningene og på elvesenga ble utført sommeren 2015 og fortsatte også i mindre omfang i 2016. Lagrekken til løsmassene ble kartlagt og prøvetatt i gropene. Samtidig ble kartlegging og prøvetaking av berggrunnen og sulfidmineraliseringer gjennomført nord og sør for elva. Analyser av prøver er utført av kanadiske laboratorier.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
2017.013
Page number:
36+vedlegg
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Project:
Befaring av malm- og industrimineralforekomster
Project nr:
325200