Geologiske undersøkelser ved Trollheimen Kraftanlegg.

Rapporten beskriver resultatene fra undersøkelser utført ved Trollheimen Kraftanlegg. 1. Geologiske undersøkelser langs overføringstunnelen Vindøla - Gråsjø. 2. Geologisk kartlegging av tunneltraseen Rinna - Bjønnåli. 3. Geologisk kartlegging av tunneltraseen Bjønnåli - Lille Bulu. 4. Geologisk kartlegging av omløpstunnelen ved Gråsjø.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
603 B
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport