Geologiske undersøkelser ved Trollheimen Kraftanlegg.

I forbindelse med utbyggingsplanene for Trollheimen Kraftanlegg er det utført geologiske undersøkelser og diamantboring ved Sande dam, avslagskommer og kraftstasjon. Sande dam er senere omdøpt til Follsjø dam.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
332 C
Page number:
9
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport