Geologiske undersøkelser Ulveryggen Repparfjord.

Undersøkelsene foregikk samtidig med at det ble utført geofysiske målinger i feltet. (NGU Rapport nr. 571 A.) Den geologiske kartlegging kunne derfor foregå i samme stikningsnett som målingene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
571 B
Page number:
5
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark