Geologiske undersøkelser Sande dam, Trollheimen kraftanlegg.

Rapporten beskriver resultatene av geologiske undersøkelser og diamantboringer utført i 1961. Sande dam er senere omdøpt til Follsjø dam.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
332 B
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport