Geologiske undersøkelser på Orrefjell, Salangen kommune, Troms.

Rapporten omhandler resultater av geologisk feltarbeid og kjerneboring på Orrefjell, Salangen kommune i Troms. Orrefjell-massivet består av granittiske bergarter som pegmatitt, granitt, skriftgranitt og granittisk gneis, Alders- datering etter Rb/Sr-metoden har gitt en prekambrisk alder på pegmatitten (16000 mill.år). Uranmineraliseringen er konsentrert til en sone langs vest- kontakten mellom Orrefjell-massivet og overliggende kaledonske skifre og er undersøkt nærmere med kjerneboring. Tilsammen er det boret ca. 610 meter kjerneprøver i 1980. Høyest urangehalt finner man i pegmatittisk granitt nært kontakten mot skifrene. Den mineraliserte sone er mellom 0 og 10 meter bred, men fører bare få steder interessante gehalter av uran. Malmberegning av det mest lovende område mellom 4900 N og 5170 N gir en tonnasje på 150 000 tonn malm med et innhold av uran på 100 tonn.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/48D
Page number:
16
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms