Geologiske undersøkelser på Leirvassfjell, Bardu kommune, Troms.

Rapporten omhandler resultater av geologisk feltarbeide og diamantboring på Leirvassfjell i Bardu, Troms. Det geologiske kart viser en skålformet struktur som er foldet i åpne, slake folder med bølgelengde ca 10-50 m. De geofysiske målinger med CP, IP, SP og VLF bekrefter det geologiske bildet. Diamantborhull i området rundt vannet har tildels truffet lovende mineraliseringstyper. I det vestlige området (vest 4800 Ø) er det imidlertid ikke observert mineraliseringer med basemetaller. Malmberegninger av området rundt vannet gir en påvist malmmengde på ca. 300 000 tonn med 1.0% kobber, 3.1% sink og 0.4% bly.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1800/74C
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms