Geologiske undersøkelser Osa - Sima - Veig Kraftanlegg 1963.

Rapporten inneholder geologiske beskrivelser fra en rekke mindre områder som er befart i tilknytning til reguleringsplanene for Osa - Sima - og Veigvassdragene på Hardangervidda. Det ble delvis benyttet helikopter ved befaringene. Rapporten inneholder og beskrivelse av borkjerner fra en del diamantborhull fra Halnefjord ved Sleipa og Tverrhogget og fra damområdet ved Sysenvatn.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
509
Page number:
11
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport