Geologiske undersøkelser og diamantboring ved Berg Gruve, Borkenes.

Statens bergrettigheter i Borkenes-området, Kvæfjord, er nå undersøkt med geologisk kartlegging, ystematisk prøvetaking og diamantboring. Berg Gruve, som er undersøkt i detalj, er en sulfidforekomst av disseminasjonstype i silifiserte amfibolgneiser på grensa mot en granittisk intrusjon. Kobberkis og magnetkis er hovedmineralene, men bornitt og andre kobberrike sulfider finnes også. Gedigent kobber er også funnet. Inntil 83 ppm sølv er funnet, og bornitt er det viktigste sølvførende mineral. Uraninitt finnes i visse mengder. Ca. 5 km² er kartlagt rundt Berggruva. Amfibolgneiser og amfibolitter som representerer basiske vulkanitter og sure til intermediære gneiser med porfyrer, antagelig metavulkanitter og metasedimenter, er intrudert av 2 generasjoner granitter. Bergartene er prekambriske. Undersøkelsene har ikke påvist malm av økonomisk gehalt og størrelse, og det er heller ikke sannsynlig at slik kan finnes ved fortsatt leting i området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1575/1B
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Troms