Geologiske undersøkelser i Saltfjell-Svartisenområdet, Nordland 1975- 1976.

Rapporten gir en generell oversikt over berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i området. En vurdering av de geologiske ressursene er gitt, både for malm, mineralske råstoffer og løsmasser. Verneverdige forekomster er beskrevet og de geologiske ressursene er vurdert i sammenheng med kraftutbyggingsplanene. Tilslutt er det tatt med en oversikt over geologisk litteratur fra området.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1502
Page number:
36
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Nordland