Geologiske undersøkelser i to områder ved Stuorajavrre og Sodnajavrre.

Først nevnte felt ligger på østsiden av Stourajavrre og bergartene hører til Caskias-grønnsteinsgruppen. Formålet med undersøkelsene var å følge opp tidligere kjente kobbermineraliseringer og forsøke å kartlegge disse noe nøyere. Det andre feltet ligger mellom Sodnajavrre og riksveien Alta - Kautokeino. Foranledningen til undersøkelsene i dette området var at det ved blokkleting og geokjemisk prospektering i 1962 var funnet kismineraliseringer. Undersøkelsene førte ikke til funn av større interesse i de to områder.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
510 B
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Finnmark