Geologiske undersøkelser i forbindelse med utbyggingsplanene for Rosendal Kraftanlegg.

Rapporten inneholder resultatene fra geologiske undersøkelser utført i tilknytning til utbyggingsplanene for Rosendal Kraftanlegg ved Mauranger - Rosendalanleggene.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
549 A
Page number:
8
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Hordaland