Geologiske undersøkelser av Oppdalskiferen.

Forekomstene av skifer i Oppdal ble kartlagt i 1995 og 1997. Resultatene fra kartleggingen i 1997 er sammenstilt og presentert i denne rapporten. Skiferbergartene er inndelt i soner eller felt etter hvordan de opptrer i felt. Hvert enkelt område er gitt en prioritet og mulige skiferreserver er skilt ut. Disse områdene er også sett i sammenheng med NGUs kartlegging i 1995 slik at det er mulig for Oppdal kommune å få en helhetsoversikt over hvilke reserver som finnes og bruke dette i forvaltningsplanleggingen av skifer.

Download publication

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
98.044
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport