Geologiske og ingeniørgeologiske undersøkelser i Vest - Jotunheimen.

- NGU skulle ta på seg en geologisk kartlegging med sikte på utarbeidelse av et generelt geologisk og tektonisk oversiktskart i målestokk 1:100 000. - Tidligere geologiske materiale ble innsamlet, og supplert med feltarbeid.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
817 A-I
Page number:
86
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport