Geologiske og geofysiske undersøkelser ved DRAGÅ SKJERP

På oppdrag fra Nord-Gudbrandsdalsprogrammet utførte NGU i 1981 og 1982 geo- logiske og geofysiske undersøkelser ved Dragå skjerp, Dovre kommune i Oppland. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge størrelsen av en kjent kisfore- komst samt kartlegge mulighetene for funn av nye forekomster. Kissonen som er blottet i Dragå skjerp har begrenset størrelse og anses ikke økonomisk interessant. Det er kartlagt flere ledende soner i feltet og det anbefales utvidete geofysiske målinger og diamantboringer på disse.

This publication is not available for download.

Available:
NGU-biblioteket
Series:
NGU-rapport
Series nr:
1709/J
Page number:
19
ISSN:
0800-3416
Document type:
Rapport
Fylke:
Oppland